RNSYC
Oostende Europse Sportstad 2017belgian dragonsbelgian dragons

News

Ligplaatsen RNSYC

8/5/2017

    

Schikkingen i.v.m. de ligplaatsen inRNSYC

 Er was dit jaar veel ongemak door delate afwerking van nieuwe voorzieningen in het zuidelijk dok en de latebaggerwerken in het hoofddok.

Onze welgemeende excuses hiervoor.De baggerwerken zijn opdonderdagmiddag 4 mei afgewerkt.

 Er is afgesproken op dinsdag 9 meide boeien te plaatsen in het hoofddok. Vanaf woensdag kunnen de plaatsen daarworden ingenomen.

 Tijdens het weekend tot maandagnamiddag kan aangemeerd worden langs de pontons van het hoofddok maar,gedurende de werken van dinsdag kan alleen aan de binnenkant van de 2middenpontons worden aangemeerd, ook niet aan de buitenkant.

 Het plaatsen van de vingerpieren aande Churchillkaai is voorzien voor volgende week.

 Vrijdag werden de werken voor hetplaatsen van de nutsvoorzieningen, water en elektriciteit zowel aan deChurchilkaai als aan de Visserskaai Zuid afgewerkt.

Voor het gebruik van de kraan aan deChurchillkaai is er een oplossing in de maak.

Er komt een nieuwe smalle vlottervan 12 m onder de kraan. Deze wordt eerstdaags geleverd en geplaatst. Er is dusnog tijdelijk een ongemak om kraanactiviteiten uit te voeren. Er kan altijdhulp ingeroepen worden gebruik worden gemaakt van een vletje dat aan hetuiteinde van de steigers zal worden geplaatst.

 Ten behoeve van de Draken en de SB20maar ook van andere boten aan de Churchillkaai werd een container geplaatstvoor het ordelijk opbergen van zeilen.

Geïnteresseerden kunnen een boord indeze berging huren op jaarbasis.
De container is uitgerust met een slot dat kan bediend worden met een penningdie geleverd wordt een de huurders.

 De nieuwe pontons langs deVisserskaai Zuid kunnen nog niet officieel worden in gebruik worden genomen. Detoegangstrap heeft nog geen opening in de kade reling.

Er moet een kleine omweg gemaaktworden langs de buitenkant van deze leuning tot een bestaande opening enkelemeter verder. Gebruik van deze vluchtweg is gevaarlijk en kan dus niet wordentoegelaten. Indien de druk om aan te leggen aan deze pontons te groot wordtwegen plaatstekort gedurende het leggen van de boeien in het hoofddok wordtgevraagd de havenmeester te vragen om zich naar het dok te verplaatsen met zijnRIB en niet deze gevaarlijke uitgang te gebruiken. 

We doen ons best om alles zo vlugmogelijk af te werken. Dank voor uw geduld.


De Commodore, Luc MAES.

 

    

Schikkingen i.v.m. de ligplaatsen inRNSYC

 Er was dit jaar veel ongemak door delate afwerking van nieuwe voorzieningen in het zuidelijk dok en de latebaggerwerken in het hoofddok.

Onze welgemeende excuses hiervoor.De baggerwerken zijn opdonderdagmiddag 4 mei afgewerkt.

 Er is afgesproken op dinsdag 9 meide boeien te plaatsen in het hoofddok. Vanaf woensdag kunnen de plaatsen daarworden ingenomen.

 Tijdens het weekend tot maandagnamiddag kan aangemeerd worden langs de pontons van het hoofddok maar,gedurende de werken van dinsdag kan alleen aan de binnenkant van de 2middenpontons worden aangemeerd, ook niet aan de buitenkant.

 Het plaatsen van de vingerpieren aande Churchillkaai is voorzien voor volgende week.

 Vrijdag werden de werken voor hetplaatsen van de nutsvoorzieningen, water en elektriciteit zowel aan deChurchilkaai als aan de Visserskaai Zuid afgewerkt.

Voor het gebruik van de kraan aan deChurchillkaai is er een oplossing in de maak.

Er komt een nieuwe smalle vlottervan 12 m onder de kraan. Deze wordt eerstdaags geleverd en geplaatst. Er is dusnog tijdelijk een ongemak om kraanactiviteiten uit te voeren. Er kan altijdhulp ingeroepen worden gebruik worden gemaakt van een vletje dat aan hetuiteinde van de steigers zal worden geplaatst.

 Ten behoeve van de Draken en de SB20maar ook van andere boten aan de Churchillkaai werd een container geplaatstvoor het ordelijk opbergen van zeilen.

Geïnteresseerden kunnen een boord indeze berging huren op jaarbasis.
De container is uitgerust met een slot dat kan bediend worden met een penningdie geleverd wordt een de huurders.

 De nieuwe pontons langs deVisserskaai Zuid kunnen nog niet officieel worden in gebruik worden genomen. Detoegangstrap heeft nog geen opening in de kade reling.

Er moet een kleine omweg gemaaktworden langs de buitenkant van deze leuning tot een bestaande opening enkelemeter verder. Gebruik van deze vluchtweg is gevaarlijk en kan dus niet wordentoegelaten. Indien de druk om aan te leggen aan deze pontons te groot wordtwegen plaatstekort gedurende het leggen van de boeien in het hoofddok wordtgevraagd de havenmeester te vragen om zich naar het dok te verplaatsen met zijnRIB en niet deze gevaarlijke uitgang te gebruiken. 

We doen ons best om alles zo vlugmogelijk af te werken. Dank voor uw geduld.


De Commodore, Luc MAES.

 

 

Back   print page