RNSYC

De website van RNSYC maakt gebruik van cookies.   
Meer info   AKKOORD

Oostende Europse Sportstad 2017belgian dragonsbelgian dragons

News

UITNODIGING JAARLIJKSE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING 2017

16/1/2018


Geachte,

Wij hebben de eer en het genoegen u hierbij uit te nodigen op de 70ste jaarlijkse statutaire algemene vergadering van de Royal North Sea Yacht Club vzw, die zal doorgaan in ons Clubhuis op zaterdag 27 januari 2018 om 14u00.

Leden die zich geroepen voelen om een actieve rol op te nemen krijgen hierbij de gelegenheid zich kandidaat te stellen voor een plaats in de raad van bestuur.
Zich kandidaat stellen dient te gebeuren volgens de statuten. Om verkiesbaar te zijn als bestuurder moet de kandidaat :
1. sedert minstens 1 jaar aanvaard zijn als werkend lid van de vereniging;
2. alle vervallen geldelijke verplichtingen aan de vereniging hebben voldaan;
3. voorgedragen worden door tenminste 10 werkende leden;

Zijn kandidatuur schriftelijk indienen, samen met de handtekening van 10 werkende leden die hem/haar voordragen, bij de raad van bestuur ten laatste 15 dagen voor de eerstvolgende algemene vergadering waarop de verkiezing van de bestuurders geagendeerd wordt of vacatures moeten worden opgevuld.

Indien u niet kunt aanwezig zijn, mag volmacht gegeven worden.  De lasthebber dient in het bezit te zijn van de volmacht volledig ingevuld en ondertekend, om stemrecht te hebben.

Enkel werkende leden hebben stemrecht.  Maar ook de toegetreden leden zijn welkom op deze algemene vergadering.

Om de vergadering vlot te laten verlopen verzoek we u eventuele vragen, uitsluitend schriftelijk en voor de algemene vergadering, te willen overmaken.

Hopend u te mogen verwelkomen, verblijven wij inmiddels.

Met oprechte en sportieve groeten,

                  

                             Luc Maes                                                        Hubert Rubbens
                           Commodore                                                  Algemeen Secretaris

Geachte,

Wij hebben de eer en het genoegen u hierbij uit te nodigen op de 70ste jaarlijkse statutaire algemene vergadering van de Royal North Sea Yacht Club vzw, die zal doorgaan in ons Clubhuis op zaterdag 27 januari 2018 om 14u00.

Leden die zich geroepen voelen om een actieve rol op te nemen krijgen hierbij de gelegenheid zich kandidaat te stellen voor een plaats in de raad van bestuur.
Zich kandidaat stellen dient te gebeuren volgens de statuten. Om verkiesbaar te zijn als bestuurder moet de kandidaat :
1. sedert minstens 1 jaar aanvaard zijn als werkend lid van de vereniging;
2. alle vervallen geldelijke verplichtingen aan de vereniging hebben voldaan;
3. voorgedragen worden door tenminste 10 werkende leden;

Zijn kandidatuur schriftelijk indienen, samen met de handtekening van 10 werkende leden die hem/haar voordragen, bij de raad van bestuur ten laatste 15 dagen voor de eerstvolgende algemene vergadering waarop de verkiezing van de bestuurders geagendeerd wordt of vacatures moeten worden opgevuld.

Indien u niet kunt aanwezig zijn, mag volmacht gegeven worden.  De lasthebber dient in het bezit te zijn van de volmacht volledig ingevuld en ondertekend, om stemrecht te hebben.

Enkel werkende leden hebben stemrecht.  Maar ook de toegetreden leden zijn welkom op deze algemene vergadering.

Om de vergadering vlot te laten verlopen verzoek we u eventuele vragen, uitsluitend schriftelijk en voor de algemene vergadering, te willen overmaken.

Hopend u te mogen verwelkomen, verblijven wij inmiddels.

Met oprechte en sportieve groeten,

                  

                             Luc Maes                                                        Hubert Rubbens
                           Commodore                                                  Algemeen Secretaris

 

Back   print page